Föreläsningar


Ständiga förbättringar

Problemlösning är motorn i förbättrings-arbetet och något som både ledare och medarbetare måste vara involverade i. Lär dig och din organisation mer om vad som krävs för att bli framgångsrika med hjälp av ständiga förbättringar och hur ni undviker fällorna med ständiga förändringar.

 

Längd: 2-4 timmar


Kultur och ledarskap för framgång

De metoder och verktyg vi använder oss av är bra redskap för att ta beslut. Det är emellertid inte tillräckligt, ledarskapet och kulturen är avgörande för om Lean ska bli framgångsrikt! Föreläsningen ger insikter om hur kultur och ledarskap skapar förutsättningar för framgång med Lean!

 

Längd: 2-3 timmarFokus med Hoshin Kanri

Hoshin Kanri är ett system, drivet av PDCA, som får hela organisationen att bidra till de strategiska målen. Systemet involverar medarbetare och ledare genom catch ball-processen och har fokus på de större förändringar som måste ske parallellt med de dagliga.

Föreläsningen ger insikt i arbetet med Hoshin Kanri!

 

Längd: 2-4 timmar

Fler föreläsningar

Vi skräddarsyr föreläsningar inom olika områden och nedan följer ett axplock.

  • Introduktion till Lean 
  • Lean-ledarskap
  • A3-kommunikation
  • Grundorsaksanalys
  • Kaizen
  • Toyota Production System

 

Välkommen att kontakta oss för en diskussion!