Om Fredrik Fjellstedt


Fredrik Fjellstdt har drygt 10 års erfarenhet från Toyota Material Handing Europe (TMHE) där han bl.a. arbetat som linjechef med ansvar för kompetensförsörjning och ledarutveckling för bolagets europeiska verksamhet. 

 

Fredrik har vidare agerat internkonsult inom Lean och stöttat organisationen i processutveckling genom utbildningsinsatser, workshops och coachning. Han har ansvarat för och genomfört större förändringsprojekt inom Lean, Lean ledarskap och värdegrundsarbete.

 

Fredrik är som förste person utanför Japan Master Trainer i Toyota Industries Business Practices (TIBP) och har i denna roll varit ansvarig för och infört TIBP i den europeiska organisationen. I denna roll har han bl.a. utbildat nya lärare via utbildningsinsatser och coachning.

 

Sedan 2012 har är Fredrik knuten till avdelningen för logistik och kvalitetsutveckling på Linköping universitet där han ingår i referensgruppen för ledarskapskursen “Hållbart Ledarskap” och är kurslärare inom ämnena Ständiga Förbättringar/Kata och Hoshin Kanri. Fredrik har också stöttat Högskolan i Jönköping i skolans arbete med Hoshin Kanri.


Utbildning

 • Civilekonomexamen (160 p), Linköpings Universitet
 • Arbets- och organisationspsykologi (40 p), Högskolan Väst
 • Projektledning (20 p), Malmö Högskola
 • Master Trainer, Toyota Industries Business Practices (PDCA/A3) (Toyota, Japan)
 • Trainer Toyota Industries Business Practices (PDCA/A3) (Toyota Japan)
 • Trainer Toyota Way for Sales & Marketing (Toyota, USA)
 • Trainer Hoshin Kanri (Toyota, Japan)
 • Praktisk pedagogik (Advantum Kompetens)
 • QC Tools (Quality Control) (Toyota, Japan)
 • PROPS för projektledare (Semcon)
 • Advanced Operation Course (McDonald's University, Chicago)


Bransch- och yrkeslivserfarenhet

 • DXC Consulting AB - konsult och ägare (2016 - ff)
 • Univrses AB - CFO, styrelseordförande och medgrundare (2015 - ff)
 • Cortopia AB - medgrundare och styrelsesuppleant  (2016 - ff)
 • Toyota Material Handling Europe, urval av roller (2005 - 2015)
  • Leadership Development Manager (2015)
  • Master Trainer Toyota Industries Business Practices (PDCA/A3) (2014 - 2015)
  • Trainer Toyota Industries Business Practices (PDCA/A3) (2012 - 2014)
  • Competence Manager (2010 - 2014)
 • Restaurangchef och arbetsledare - McDonald's (1995 - 1999)

Språkkunskaper

 • Svenska - modersmål
 • Engelska - flytande