Toyota Kata - 1 dag


Många organisationer som idag jobbar med lean och ständiga förbättringar har svårigheter att uppnå den fulla potentialen. Svaret ligger inte i de metoder som vi använder utan i vårt beteende. Toyota Kata, som beskrivs i boken med samma, har på senare år fått stort genomslag eftersom den framgångsrikt beskriver det beteendemönster som krävs för att lyckas med lean. Framgången kommer från att medarbetare och ledare ständigt utmanar sig själva och organisationen i att lösa problem, ett i taget. 

 

Utbildningen fokuserar på den kultur och ledarskap som möjliggör ett effektivt förbättringsarbete och ständigt lärande. Du kommer få lära dig hur du i det dagliga arbetet kan jobba med ständiga förbättringar och hur du kan coacha dina medarbetare i samma anda. 

 

Efter att du gått utbildningen kommer du kunna:

 

  • Förstå hur du använder Toyota Kata i ditt arbete
  • Använda PDCA för att driva ditt förbättringsarbete framåt
  • Kommunicera och skapa konsensus med hjälp av A3-kommunikation
  • Coacha dina medarbetare att bli effektiva i sitt förbättringsarbete

 

Utbildningen består av en mix av teori och övning och du får möjlighet att prova på principerna med Toyota Kata. Målet är att du efter utbildningen har med dig insikt och kunskap som du kan omsätta i ditt dagliga arbete. Efter utbildningen finns möjlighet till individuell coaching.  

 

Kursledare: Fredrik Fjellstedt

 

 Omfattning

  • 1 dag

 

Målgrupp

  • Chefer och förbättringsledare/coacher

 

Datum

Meddelas inom kort

 

Plats och tid

Meddelas inom kort

Kostnad per deltagare

  • 5 900 kr (exkl. moms). Lunch, fika och kursmaterial ingår