Praktisk problemlösning - 2 dagar


Att jobba med ständiga förbättringar innebär att du identifierar och löser ett problem i taget för att komma närmare dina verksamhetsmål. Kursen tar avstamp i Toyotas världsberömda sätt att arbeta med problemlösning. Utbildningen kommer ge dig metoder och förståelse för hur du på ett effektivt sätt kan jobba med ständiga förbättringar. 

 

Efter att du gått utbildningen kommer du att på ett effektivt sätt kunna göra följande:

 

  • Göra en grundorsaksanalys och baserat på denna hitta de bästa lösningarna på ett problem.
  • Definiera problem och sätta delmål.
  • Lös problem utifrån 8-stegsmetoden baserad på Plan, Do, Check och Act (PDCA).
  • Kunna kommunicera effektivt med andra med hjälp av A3.
  • Kunna följa upp resultatet och säkerställa att problemet inte återuppstår.

 

Utbildningen består av en mix av teori och praktikfall och du får möjlighet att börja arbeta med ett eget case. Målet är att du efter utbildningen har med dig en tydlig problemdefinition som du kan arbeta vidare med.    

Efter utbildningen ingår två timmar individuell coaching för att ge dig ytterligare stöd i problemlösningsarbetet. 

 

Kursledare: Fredrik Fjellstedt

 Omfattning

  • 2 dagar + 2 timmar coachning efter avslutad utbildning

 

Målgrupp

  • Chefer, medarbetare, förbättrigsledare/coacher

 

Datum

Meddelas inom kort

 

Plats och tid

Meddelas inom kort

Kostnad per deltagare

  • 11.800 kr (exkl moms), lunch, fika och kursmaterial ingår