Öppna kurser


Som deltagare på våra kurser möts du alltid av erfarna utbildare med gedigen teoretisk och praktisk kunskap. För att förbereda dig på bästa sätt att omsätta dina nya kunskaper i din egen verksamhet varvas teori med praktiska övningar.  

Praktisk problemlösning

Lär dig hur du kan jobba med förbättringsarbete på ett effektivt och systematiskt sätt i ditt dagliga arbete med hjälp av PDCA och A3-kommunikation. Metoden baseras på Toyotas världsberömda sätt att jobba. 

 

Längd: 2 dagar + 2 timmar individuell coaching

 

Kursinnehåll och anmälan

Toyota Kata

Nyfiken på varför Toyota har blivit förebilden när det gäller förbättringsarbete i världsklass? Du kommer få insikt och kunskap vad du kan göra för att bli framgångsrik med förbättringsarbetet.

 

Längd: 1 dag

 

Kursinnehåll och anmälanVärdeflödesanalys - grundkurs

Att se dina flöden är startpunkten för att kunna identifiera och ta bort de slöserier som finns. Utbildningen ger dig en bra grund att påbörja värdeflödesanalyser i din verksamhet. 

 

Längd: 1 dag

 

Kursinnehåll och anmälan

Hoshin Kanri Accelerator

Hoshin Kanri är ledningssystemet inom lean och tar utgångspunkt i de strategiska utmaningarna organisationen står inför. 

 

Längd: Sju halvdagar 

 

Kursinnehåll och anmälan