Grundkurs i värdeflödesanalys - 1 dag


För att bli framgångsrik med lean behöver du vara duktig på att se situationen för att kunna förstå den så att kan agera på ett effektivt sätt. Med värdeflödesanalys kan du synliggöra flödena i din verksamhet och förstå vad som är värdeskapande och vad som inte skapar värde. Utifrån det kan du sedan ta fram ett förbättrat flöde som ökar andelen värdeskapande aktiviteter. 

 

Utbildningen tar upp de grundläggande koncepten i att genomföra en värdeflödesanalys och vad som krävs för att du ska bli framgångsrik. Den består av en mix av teori och övning för att förbereda dig på bästa sätt.   

 

Målet är att du efter utbildningen har med dig insikt och kunskap som du kan omsätta i värdeflödesanalyser i din organisation.

 

Efter att du gått utbildningen kommer du kunna genomföra grundläggande värdeflödesanalyser genom att:

  • Förbereda arbetet genom att involvera rätt personer
  • Kartlägga det nuvarande värdeflödet
  • Beskriva det framtida, önskvärda värdeflödet 
  • Ta fram en förbättringsplan för att uppnå det framtida värdeflödet

Du kommer även få kursmaterial som stöd att genomföra värdeflödesanalyser i din organisation och det finns även möjlighet att få individuell coaching efter utbildningen. 

 

Kursledare: Fredrik Fjellstedt

 Omfattning

  • 1 dag

 

Målgrupp

  • Chefer, medarbetare, förbättringsledare/coacher

 

Datum

Meddelas inom kort

 

Plats och tid

Meddelas inom kort

Kostnad per deltagare

  • 5 900 kr (exkl. moms). Lunch, fika och kursmaterial ingår