Hoshin Kanri Workshop - 1 dag


Hoshin Kanri, också kallat Policy Deployment, är ledningssystemet inom lean. Hoshin Kanri är ett system som tillåter ledningen sätta ut riktningen för organisationen och prioritera de strategiska mål och utmaningar som måste uppnås för att stärka konkurrenskraften. Det är också ett system som klargör för ledare och medarbetare, på alla nivåer, hur deras arbete bidrar till de övergripande målen och vilka problem de ska fokusera på för att hjälpa till att nå organisationens mål.

 

Med hjälp av Hoshin Kanri kan du som ledare skapa tydlighet kring de strategiska utmaningar ni står inför, skapa engagemang att nå målen och genom konsensus få alla i organisationen att sträva åt samma håll. 

 

I denna workshop får du möjlighet att vässa din förmåga att leda strategiskt genom ökad kunskap och insikt om hur du kan;

 • Utmana organisationen att uppnå bättre resultat 
 • Inkludera fler anställda i strategiarbetet
 • Omsätta planer till handling på ett effektivt sätt
 • Fånga upp de innovativa idéerna i strategiarbetet

Du kommer lära dig mer om de centrala begreppet inom Hoshin Kanri, bland annat

 • Breakthroughs,
 • Catchball,
 • Problemlösning, 
 • A3-kommunikation

Dagen kommer varva kunskapspass med praktiska övningar där du kommer få testa Hoshin Kanri på dina egna strategiska utmaningar.  

 

Efter genomförd workshop finns även möjlighet att få individuell coaching för att stötta dig i ditt arbete med strategisk ledning. 

 

Kursledare: Fredrik Fjellstedt

 Omfattning

 • 1 dag

 

Målgrupp

 • Chefer, verksamhetsutvecklare

 

Datum

9 maj 2019

 

Plats och tid

08:30 till 16:30

T9 Creative Spaces

Teknikringen 9, Linköping

Kostnad per deltagare

 • 5 900 kr (exkl. moms). Lunch och fika ingår.